Olympic Weightlifting

Olympic Weightlifting to zajęcia, które skupiają się na nauce obu technik olimpijskich – rwania i podrzutu – oraz w dalszej kolejności na zwiększeniu siły, mocy, szybkości, koordynacji ruchowej i mobilności niezbędnej do ich prawidłowego wykonywania.