WOD 2: Strength

Grupa WOD 2 Strength skupia się stricte na treningu siłowym. Zajęcia pozwalają w krótkim okresie czasu zbudować siłę, niezbędną do radzenia sobie z trudniejszymi workoutami.

Bazują na zmodyfikowanych programach dwuboju i trójboju siłowego. Aby móc uczestniczyć na zajęcia tej grupy trzeba mieć zaliczoną kartę progresji.