WOD 3

Grupa WOD 3 skupia się głównie na treningu siłowym.

Zajęcia pozwalają w krótkim okresie czasu zbudować siłę, niezbędną do radzenia sobie z trudniejszymi workoutami.

Bazują również na zmodyfikowanych programach dwuboju i trójboju siłowego. 

Grupa przygotowuje się również do różnego rodzaju zawodów.