Kettlebells

Esencją treningu Kettlebell jest generowanie jednocześnie maksymalnej mocy mięśniowej wynikającej z maksymalnego napięcia mięśni i natychmiastowa, w pełni kontrolowana relaksacja tych mięśni. Jednocześnie celem jest nauka wysokiego przyspieszenia każdego powtórzenia w ruchach szybkich (swing, snatch) i wysokie napięcie w ruchach wolnych (press, squat) zakończone kontrolowaną relaksacją. 

Kettlebell uczy jak stawać się silniejszym przez coraz mocniejszą kontrolę napięcia-relaksacji mięśni. Jest to domeną wysokiej klasy atletów. Im lepiej wyszkolony na wysokim poziomie zawodnik, tym szybciej potrafi rozluźnić, zrelaksować swoje mięśnie w danym momencie, zaraz po fazie maksymalnego napięcia.


Kettlebells Beginners
Zajęcia skierowane są do osób początkujących.
Adepci uczą się od podstaw i szlifują techniki: Deadlift, Swing, One Hand Swing, TGU, Clean, Military Press i Snatch oraz wykonują zadania treningowe z wykorzystaniem w/w technik.

Kettlebells Advanced
Grupa średnio- i zaawansowana z zaliczoną kartą progresji z grupy KB Adept i WOD 1 (oraz osoby, już z kilkumiesięcznym stażem treningowym z wcześniejszych zajęć KB). Praktykujemy siłę i stawiamy sobie wysokie cele treningowe. Zajęcia będą trudne, ale bardzo satysfakcjonujące.