Kettlebells

Zajęcia siłowe przy użyciu odważników kulowych (Kettlebell). Rwania, Swingi, Podciągania, Wyciskania, Pistole, Martwe Ciągi, TGU – tego będzie pełno.
Wymagania: znajomość swingu i TGU